Boekhandel en Uitgeverij G.Kolff & Co was niet echt gesticht door Gualtherus Johannes Kolff. Kolff – geboren in Gouda in1826 en al op vroege leeftijd naar Indië vertrokken – ging aanvankelijk werken bij boekhandel W.J.van Haren Noorman in Batavia, maar allengs wist hij zich daar steeds belangrijker  te maken, totdat hij de boekhandel helemaal overnam, de naam “Van Haren Noorman” simpelweg terugbrengend tot ‘co’. Daarnaast was Kolff ook nog eens uitgever van verschillende kranten in Indië en als zodanig moet hij baanbrekend zijn geweest in de ontwikkeling van de journalistiek in dit voormalige landsdeel. 
 
Deze boekhandel (hij had er verschillende ook elders in Indië) stond in de prachtige wijk Noordwijk in Batavia, ten noorden van het Koningsplein (nu het Merdekaplein). De chique straalt van de winkel af, ook al is het hier al weer een beetje shabby aan het worden. De handel werd steeds verder uitgebreid met andere boekhandels, drukkerijen en uitgeverijen. Kolff zelf kwam in 1868 terug naar Nederland en leefde in Leiden een mooi rentenierend leven. Zijn hele conglomeraat aan bedrijven had hij inmiddels overgedaan aan anderen. Deze  N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerijen G. Kolff en Co te Batavia verwierf in 1930 zelfs nog het predicaat ‘Koninklijk’, maar na WO II was het snel afgelopen.

Gualtherus stierf in 1881 in Leiden. Hij had één zoon, Jan Willem Constant Kolff die op Oudejaarsavond 1865 in Batavia geboren was. Jan Willem ging met zijn ouders terug naar het moederland, studeerde medicijnen in Leiden, promoveerde er in 1892 en werd arts in Rotterdam. Hij stierf op Tweede Kerstdag 1957.

In het echte Noordwijk.
 
Aan Zee.