Café “De Zwaan” zou later “De Beurs” gaan heten en ik kende het eigenlijk alleen maar als zaal voor feesten en partijen, als eetlokaal voor Duitse badgasten in de zomer én als plek waar in mijn vroege jeugd beroemdheden optraden als Anneke Grönloh, Willeke Alberti, Trea Dobbs, The Blue – Ruud en Riem – Diamonds en de onvergankelijke Ria Valk, die alleen maar een cowboy als man wilde.
 
Vóór de oorlog waren er ook optredens in Café “De Zwaan”: NSB-er en Grote Volksleider i.o. Anton Mussert sprak er op maandagavond 17 mei 1937 en het Leidsch Dagblad deed onvervaard en gedetailleerd verslag. De zaal zat al vroeg helemaal vol met belangstellende Noordwijkers en er moest blijkbaar volop ‘nee’ verkocht worden. Groepsleider was ene Van den Berg en de ‘houzee-salvo’s’ waren niet van de lucht. Voorwaar een ‘hereend volk’ dat hier achter de tapkast verzameld zat. De Grote Leider deed zijn verhaal, zoals hij dat waarschijnlijk avond aan avond deed in net zulke achteraf-zaaltjes als De Zwaan. Het volk kende zijn verhaal vrijwel alleen uit de kranten en het áánhoren alleen al moet een sensatie geweest zijn: er waren nog geen televisie, Den Haag Vandaag en Ferry Mingelen om verslag te doen. 
 
Het verhaal van Mussert hield het midden tussen een donderpreek en een poging tot volksmennerij met dezelfde gewaterstofperoxideerde logica als dewelke ook vandaag de dag nog wel in de Nederlandse politiek wordt gehoord. Het bleekscheterige gehoor van verkeerde Noordwijkers luisterde gretig toe, stelde nog enkele vragen en keerde pas na twaalven huiswaarts.

NB Met “Café de Zwaan” zal hier bij nader inzien het latere ‘Royal’ zijn bedoeld.