foto 

De kaart stamt nog net uit de tijd dat Nederland was ingelijfd bij het Napoleontisch Keizerrijk en de Fransen zorgden in die tijd voor tenminste enige bestuurlijke orde. Mensen moesten familienamen krijgen, wetten werden gecodificeerd, het staatshuishouden werd gestructureerder vastgelegd en het kadaster werd opgericht. En voor een beetje kadastraal functioneren waren natuurlijk heldere kaarten nodig waarop alle bouwsels waren ingetekend en alle erven van elkaar onderscheiden. Er moest een heel leger landmeters en kaartenmakers worden ingevoerd om dat voor elkaar te krijgen. De kaarten van Noordwijk werden door de landmeetkundigen Perrot en Boudin in snel tempo getekend van 4 tot 26 januari 1813. Er waren nog amper een paar maanden te gaan voor Napoleon (in november 1813 zou Willem I van het Scheveningse strand worden opgepikt), maar deze Franse erfenis mocht er zijn.

De panden links boven het midden van de foto vormden tezamen een oude boerderij, waarvan het hoofdgebeuren (de voormalige winkel van Bertram Interieurs) nog maar kortgeleden werd gesloopt. Verder stroomt de Woensdagsche Wetering ter linkerzijde en staat meer centraal in het geheel de Bronckhorststraat met alle aftakkingen van daaruit: Zeestraat, Molenstraat en Kerkstraat. Wat opvalt is dat er nog relatief weinig straten waren en dat alle huizen alleen maar langs die straten waren gebouwd. Daartussen was nog lucht, veel lucht. Ik verbeeld met dat als je hier in transparant een Google Earth-foto van de huidige dorpskern overheen zou plakken, je jezelf rot zou schrikken van de vele ‘lucht’ die inmiddels verdwenen is.