fotoDietrich Tappenbeck was een zoon van Heinrich Christiaan Tappenbeck en moet rond 1910 geboren zijn in Noordwijk. Zijn vader was – voor zo ver ik kan nagaan – een broer van Ludwig Wilhelm Tappenbeck. Hij was daarmee een kleinzoon van Heinrich Tappenbeck, grondlegger van Huis ter Duin en daarmee ook een neef van Rudolf Tappenbeck, die bekendheid zou verwerven als radio-amateur en zweefvlieger en vooral als degene die steun gaf aan het Noordwijkse verzet in de Tweede Wereldoorlog, wat hem uiteindelijk zijn leven zou kosten.

Maar deze Dietrich was schijnbaar uit heel ander hout gesneden. Want was hij het die al op jonge leeftijd verzeild raakte in de nationaal-socialistische beweging en in het studentenfront van de NSB? Was hij het die zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog meldde bij de Waffen SS? Was hij het die kort daarna geplaatst werd bij de SS Kriegsberichter Abteilung? Was hij het die onderscheiden werd met het IJzeren Kruis wegen hervorragender Tapferkeitvor dem Feinde?

Ik vermoed van wel, want de deftige, maar inmiddels al gelijkgeschakelde krant Het Vaderland meldde op 13 maart 1942 de dood van Tappenbeck – in een corresponderend bericht aangeduid als “D.Tappenbeck” – als gevolg van ‘een noodlottig ongeval’. En ik kan geen andere “D.Tappenbeck”  vinden “wiens wieg  in Noordwijk stond.”

Als mij veronderstelling juist is dat het hier om één en dezelfde “D.Tappenbeck”  gaat dan is het contrast nogal schril. In dat geval zou Dietrich Tappenbeck dus – net zoals zijn neefje Rudolf – de oorlog niet overleven, zij het dat zijn nagedachtenis nadien zorgvuldig werd weggepoetst uit de annalen van Huis ter Duin en uit de annalen van het geslacht Tappenbeck dat vanachter dat Huis ter Duin verder zo majestueus te voorschijn komt. Naar deze Dietrich is in dat geval dan ook terecht geen straatnaam in Noordwijk vernoemd, zoals dat met Rudolf terecht wel het geval was.