lud2
Ludolph Berkemeier kon het allemaal mooi voorstellen: in olieverf, maar ook in naamgeving van zijn schilderijen. Bijgaand schilderij noemde hij ‘Achterbuurtje te Noordwijk a/zee’. Door het woord ‘achterbuurt’ te verkleinen klinkt het allemaal iets minder zwaar, maar Berkemeier zal er toch iets mee bedoeld hebben van wat we tegenwoordig ‘achterstandswijk’, ‘probleemwijk’ of ‘Vogelaarwijk’ noemen.
Ik denk dat hij met name wilde aangeven dat hier mensen woonden die uit de lagere sociale klassen afkomstig waren en het bepaald niet breed hadden. ‘Problemen’ en ‘achterstanden’ zullen hier wel flink aanwezig zijn geweest, maar anders dan wat we daar tegenwoordig onder verstaan.
Een ‘Vogelaarwijk’ was het zeker niet, want hoewel er ‘Vogelaars’ in Noordwijk woonachtig waren, was die ‘ene’ Vogelaar nog niet geboren, laat staan dat er al een rijksoverheid was die zich te sappel maakte over dit soort buurten. Er was al geen gemeentebestuur dat zich veel aan de ellende van de mensen gelegen liet liggen (daar waren de kerken voor). De mensen moesten het allemaal maar zelf uitzoeken en zien dat ze überhaupt iets te ‘sappelen’ hadden.