blom3  

Floris Hendrik Verster (1861 – 1927) was een Leidse kunstschilder, die nog tekenlessen had gehad van George Hendrik Breitner en daarna een opleiding volgde aan de Academies in Den Haag en Brussel. Korte tijd deelde hij een atelier met zijn zwager, de kunstschilder Menso Kamerlingh Onnes (vader van Harm, broer van Heike, zie “De Rest 177”).

Later ging hij wonen op het Landgoed Groenoord aan de Haarlemmertrekvaart (Haarlemmerweg) in Leiden. Albert Verwey uit Noordwijk was er een graag geziene gast (ongeveer ook de énige, want de Versters leidden een teruggetrokken leven. Soms, als er zich bezoek aandiende, vluchtte Verster heimelijk via de achterdeur naar buiten).

Verster werkte aanvankelijk veel met kleur, schilderde uitbundig bonte bloemstillevens die zijn vrouw, Jenny Kamerling Onnes voor hem schikte, maar langzaamaan verdwijnen de kleuren.

Zijn latere werk is eerder ingetogen en melancholisch, op het depressieve af. Hij gaat met waskrijt en potlood tekenen. Bijgaande tekening van ‘het dorpshuis’ (?) in Noordwijk-Binnen is er een voorbeeld van. Maar er zijn nog meer voorbeelden van dezelfde stijl te vinden, ook uit andere plaatsen in de buurt van Leiden, want Verster struinde vooral in die regio rond.

Op 21 januari 1927 verdronk Floris Verster in de vijver in zijn achtertuin van het landgoed. Of het zelfmoord was of niet blijft onduidelijk. Hij was niet meer in goede doen, Jenny was overleden en de gemeente Leiden zat achter zijn landgoed aan (de Willem de Zwijgerlaan zat blijkbaar al in 1927 in de planning!). Maar hij kan ook domweg uitgegeleden zijn, want hij werd volgens tijdgenoten gevonden ‘bij het in de winter gladgeworden bruggetje’.  Floris Verster werd op 25 januari begraven op het kerkhof aan de Groenesteeg.

Elsevier Maandschrift  besteedde in het 8e nummer van de jaargang 1899 veel aandacht aan Verster. Ook de Werkgroep Historie Groenoord uit Leiden brengt hem een mooi eerbetoon.