wely

Er moet een tijd geweest zijn dat zelfs de Hoofdstraat enige chic had en deze foto bewijst het: je komt terug van je werk uit Den Haag, waar je een hoge functie bekleedt op een vooraanstaand departement. De chauffeur rijdt je naar huis en onderweg, vlak voordat je je villa in de Zuidduinen bereikt, besluit je moeder de vrouw te verrassen met een paar mooie bonbons uit de paradijselijke winkel van Van Wely, die toen ook nog lunchroom en restaurant was blijkens de opschriften. De chauffeur rijdt de Hoofdstraat in van de verkeerde kant of misschien was er helemaal geen kant (want er waren per slot van rekening ook bijna geen auto’s). En al was er een verkeerde kant dan zou de plaatselijke veldwachter er wel voor waken om ‘mijnheer’ een bekeuring te geven. Beleefd aan zijn pet tikken, dat zou die doen, en hopen op een even vrindelijke als minzame knik.

De auto heeft zich al in beweging gezet. Het nauwe gangetje door bij de Hervormde Kerk, langs de schoenenwinkel van Krol en dan links af, via de Grent de Zuidduinen in. Thuiskomen, de bonbons aanreiken, een oude Bols staat al klaar en een mooie sigaar wordt je aangestoken.

Van die dingen.