1928
Linksboven Van der Mortel en op de kleine foto links Van Berckel en rechts Vogelaar.

Vanaf de Vuurtoren loopt er een lang lint van burgemeesters tot aan de Noordwijkerbrug bij Voorhout. De Quarles van Uffordstraat gaat over in de Van Panhuysstraat. Die sluit vlekkeloos aan op de Van der Mortelstraat en dan gaat het over in de Van Berckelweg. Die volgorde stemt overeen met de tijdsvolgorde waarin genoemde burgervaders hun ambt mochten bekleden: Quarles van Ufford van 1890 tot 1901, Van Panhuys van 1908 tot 1929, Van de Mortel van 1929 tot 1940 (op de foto boven) en Van Berckel van 1946 tot 1965 (onderste foto, genomen bij gelegenheid van zijn installatie op 16 november 1946).

Tusen 1901 en 1908 resideerde baron Van Hardenbroek van Lockhorst over de Noordwijken. Hij kreeg ook een straat naar zich vernoemd, zij het niet in bovengeschetste lijn: de Van Hardenbroekweg (zonder dat “Van Lockhorst”) kwam terecht nabij de watertoren.

En G. Vogelaar, aannemer aan de Voorstraat en later woonachtig aan de Zeereep, was tijdelijk ‘burgemeester in oorlogstijd’ (op de onderste foto staat hij nog net rechts naast zijn opvolger Van Berckel). Dat klinkt bezwaard, maar ik heb nog nooit een Noordwijker kunnen vinden die al die negatieve geladenheid en connotatie ooit met Vogelaar heeft willen verbinden. Daarvoor stond zijn integriteit blijkbaar buiten kijf en was hij ook na de oorlog nog jarenlang een zeer gerespecteerd man. Hij werd bedacht met de Vogelaardreef, weliswaar niet in het lange lint van andere burgervaders opgenomen, maar toch een niet onaanzienlijke straat, parallel aan dat lint.

Er is nog een aaneengesloten lint van burgemeesters, zij het een klein lintje. De Van Limburg Stirumstraat was vernoemd naar de Graaf van Limburg Stirum die van 1885 tot 1890 burgemeester van Noordwijk was. Die straat gaat over in de Pickestraat (Picke was burgemeester van 1866 tot 1885 en staat bekend als de stichter van de badplaats Noordwijk). Op de kruising van Van Limburg Stirum Straat en Pickestraat komt de oude Janus Dousa nog even voorbij – Heer van de Heerlijkheid Noordwijk – in de Douzastraat, ook een soort van burgemeester, maar dan anders. Aan de voor- en aan de achterkant houdt het echter op: aan de voorkant – het verlengde van de Van Limburg Stirumstraat – ligt de Heilige Geestweg, maar de Heilige Geest is nooit burgemeester van Noordwijk geworden (zoveel wijsheid is geen enkel College van B&W toe te dichten). Aan de achterkant – het verlengde van de Pickestraat – begint de Oude Zeeweg die verderop nog wel even het Pickeplein aandoet, maar dat plein heeft het nooit verder gebracht dan een lastig kruispunt, een iets te groen plantsoen en een iets te rustig tramstation. Bovendien was het aldaar geplaatste monument voor Picke een sta-in-de-weg waar iedereen overheen keek. 

Stakman Bosse (1841-1865) waren ze aanvankelijk vergeten, want hij werd veel later pas afgescheept met een straat in Boerenburg, de Stakman Bossestraat. Intussen waren her en der wel wat andere straten naar oud-burgemesters vernoemd, echter zonder dat men daar verder enige logische structuur in aangebracht had.  In Boerenburg heb je dan verder nog wel de Van Struyckstraat (Maarten van Struyck 1813-1817), maar de De La Bassecour Caanstraat (De La Bassecour Caan 1856-1866) ligt opeens in Calorama, de Van Hardenbroekweg (Van Hardenbroek Van Lockhorst 1901-1908)  ligt dan weer nabij de watertoren, de Schaefferstraat (Schaeffer 1818-1841) bestaat niet meer en – gek genoeg – naar Van den Brandeler (1853-1856) is nooit een straat vernoemd (in Leiden wel). Dat laatste geldt ook voor burgemeester Musegaas  (1943-1945), maar die was van de NSB en die verdiende sowieso geen straatnamelijk eerbetoon.

Hebben we tenslotte nog Bonnike (1966-1987). Die zit met het Bonnikeplein opgesloten in een virtuele vogeltil, want tussen Parelduiker, Scholekster, Stormvogel en Zilvermeeuw, een weinig passende locatie voor een burgemeester die zelf géén hoogvlieger was. Diens navolgers hebben vooralsnog te weinig geschiedenis geschreven om zelfs maar voor een steeg in aanmerking te komen (het Sluispad is niet naar Van der Sluis genoemd, en de Groensteeg bestaat wel, maar niet in Noordwijk). Ook voor een Hoffmanlaan, een Lokkerstraat, een Rijpstrasteeg of een Hermans-allee is het allemaal nog veuls te vroeg.