foto

De elf huizen hoorden eigenlijk al niet meer bij Noordwijk. Ze stonden ietwat verweesd aan de overkant van de Van der Mortelstraat aan de Boerenburgerweg – de Boerenkant op, zoals dat heette – en ze kwamen voor de meesten alleen ’s winters in beeld, als men kwam schaatsen op de Kogo-ijsbaan er tegenover. Het was in mijn herinnering ook nauwelijks bekend wie er in die elf huizen woonden. En óf er wel iemand woonde, want tegen het einde was een enkele woning al ferm dichtgespijkerd of bij Chiel – de Baggus – Smit in gebruik als opslagplaats voor lompen en metalen. De elf huizen waren in alle opzichten naam- en roemloos en er was ook niemand die het allemaal beter had willen maken. De elf huizen – hoe markant ook – heetten in de volksmond dan ook niet anders (en weinig creatief) “De Elf Huizen”, een enkeling maakte er soms wat liefelijker “De Elf Huisjes” van. Maar helpen deed het allemaal niet: de hele bliksemse boel werd weggebuldozerd om er een nieuwe wijk te bouwen. De contouren van de Kogo zijn misschien nog een beetje terug te vinden in de vierkante meters van het konijnen- cavia- of hertenkampje aan de Sartoriusstraat (ofschoon ook de naam “Kogo” niet meer gehoord wordt). Maar van de Elf Huizen is helemaal geen spoor meer te bekennen, zelfs in de straatnamen van Boerenburg wordt dit even beruchte als toch wat ontroerende elftal niet herdacht.