zonnedak

De rijtjeshuizen aan de Quarles van Uffordstraat zijn van de hand van de Haagse architect Co Brandes, dezelfde man die ook het oude Palace Hotel in 1912 uit de duingronden deed verrijzen. De term ‘rijtjeshuizen’ is niet helemaal van toepassing, althans aanvankelijk niet. Want aanvankelijk bouwde Brandes op de hoek van Quarles en Egbert de Grootstraat een vrijstaand pand – “Het Kraaiennest”- en niet zo’n klein pand ook: hij deed dat in opdracht van ene P. van Duin en naast woonruimte werden er ook een werkplaats en een vergaderzaal uit de grond gestampt. Dit alles ten behoeve van het houden van kerkdiensten door zgn. Gereformeerden in Hersteld Verband. Aanvankelijk onder leiding van de emeritus predikant ds. Van de Brink uit Hilversum werden hier diensten gehouden van 1936 tot 1945.

hersteld

Op enig moment na de oorlog kwamen hier andere bewoners te zitten en verdwenen de Gereformeerden in Hersteld Verband naar de Julianastraat, waar zij nog enige tijd samenkwamen in de zgn. Zaal-Krau.

Ook het verband tussen dit woonhuis, annex kerkzaal met andere rijtjeshuizen aan de Quarles werd later hersteld. In het pand kwam toen een pension en het Kraaiennest werd omgetoverd tot het wat aantrekkelijker klinkende “Zonnedak.”

 

 

Wikipedia: De Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband is een kerkelijke groepering die bestond tussen 1926 en 1946. In 1926 ontstond er in de Gereformeerde Kerken in Nederland (in de volksmond “gewoon gereformeerd”) een discussie over de interpretatie van de bijbel. Deze discussie ging over de vraag hoe het tweede en het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis precies geïnterpreteerd moesten worden. In dit hoofdstuk aan het begin van de bijbel wordt het paradijs beschreven, en de manier waarop Adam en Eva door een slang verleid worden. Dr. J.G. Geelkerken en anderen bestreden de opvatting dat deze teksten letterlijk moesten worden opgevat. Door deze ‘moderne’ bijbelopvatting en geloofsbeleving werden Geelkerken en zijn medestanders door de Synode van Assen in 1926 gedwongen om de Gereformeerde Kerken te verlaten, of ze verlieten de Gereformeerde Kerken vrijwillig. Geelkerken en de zijnen vormden onder de naam Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband een kleine groepering. Het gereformeerde weekblad Woord en geest dat Geelkerken van 1925 tot 1940 uit liet geven werd breder gelezen dan alleen in de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband.