blauweduivel

De Noordwijkse kunstenaar Ab Steenvoorden maakte al in de jaren zeventig van de vorige eeuw deel uit van een kunstenaarsgroep in Leiden, De Bange Duivel.  De groep vormde een commune (waarvan ik niet weet of Ab dáár ook deel van uitmaakte), die gevestigd was in een huis met een eigen drukkerij aan de Bakker Koffstraat. Enkele kunstenaars die aan deze ‘cultuurpolitieke leefgemeenschap’ waren verbonden drukten daar hun etsen af. Zoals “de Speler” van Ab Steenvoorden (afbeelding rechts).

Uit die tijd ongeveer (1975) stamt ook het boekje “Echo in Blauw-Zwart”, dat ook door De Bange duivel werd uitgeven. Het boekje bevatte 16 bladen met 6 etsen van Ab Steenvoorden en 6 fragmenten van het boek “Afdalingen in de ingewanden” van Jacques Hamelink (De Bezige Bij 1974). Oplage 400 genummerde exemplaren, waarvan er nog enkele wel antiquarisch te koop zijn. En ook antiquarisch nog te koop: de memoires van Ab Steenvoorden: “Wat ik gezien heb” uit 2008. Ik ken het nog niet, maar ga het gauw lezen.