Mr. Willem de Clercq (1890-1960) was geboren op Riouw in de Indische archipel. Hij moet al gauw naar Nederland zijn gekomen, want daar manifesteerde hij zich als advocaat en procureur en plv. kantonrechter te Leiden. Maar ook in tal van bestuurlijke functies: lid van de Raad van Toezicht voor de orde van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden, secretaris van het Bestuur van de Leidsche Ambachtschool, secretaris van de afdeling Leiden van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, lid van het Dagelijks Bestuur van de Leidsche Spaarbank, voorzitter van de Kerkeraad van de Doopsgezinde Gemeente Leiden en regent van het aan de Doopsgezinde Gemeente gelieerde Hofje Bethlehem aan het Levendaal.   

Willem de Clercq moet met zijn familie ook enige tijd in Noordwijk woonachtig zijn geweest. dat leid ik tenminste af aan het gegeven dat zijn twee oudste zonen daar rond 1930 geboren werden. Uit die tijd moeten nog 2 andere functies van deze rasbestuurder hebben gestamd: president-commissaris van de N.V. Hotel Exploitatie Huis ter Duin te Noordwijk en deken van de Sint Joris Doelen te Noordwijk. Waar hij in Noordwijk woonde, is mij onbekend. Aanwijzingen kan ik nergens vinden. Ondanks de jaloersmakend mooie site van de familie De Clercq op internet en de aldaar zeer uitgebreid beschreven familiaire historie.