In april 2013 is het 130 jaar geleden dat in het toenmalige logement van Van Konijnenburg een tentoonstelling was ingericht van alle 41 inzendingen op een prijsvraag voor het ontwerpen van een heus Kurhaus in Noordwijk aan Zee. De prijsvraag was uitgeschreven door de “Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie van Duingronden”, zeg maar de projectontwikkelaar die Noordwijk in de vaart der volkeren omhoog moest stuwen via een grootscheepse cultuuromslag van gesloten vissersplaats naar mondaine badplaats.

De architecten Löning en Weissmann wonnen de prijsvraag en konden aan de slag met hun ontwerp, maar die constatering doet geen recht aan de betekenis van de prijsvraag als zodanig. Daaraan deden de grote architecten van de tijd mee, onder wie de Grote H.P. Berlage en de – wat mij betreft al even grote – H.J. Jesse.

De tentoonstelling vormde volgens de krant ‘eene belangrijke staalkaart van onze hedendaagsche architecteur’ en ongezien voeg ik daaraan toe dat de tentoonstelling ook een ijkpunt moet zijn geweest in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Als het Genootschap Oud-Noordwijk of het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam nog verlegen zouden zitten om een mooi tentoonstellingsthema, dan is dit er één. Veel van de werken zijn volgens mij wel bewaard gebleven in het NAi of elsewhere.

Het ontwerp van Berlage vind ik terug, ergens op een site van de TU Delft. Mooier dan mooi en een apart blog waard: het volgende!