gggy

Normaal gesproken kun je vanaf het Noordwijkse strand de kust van Engeland niet waarnemen. Die kust ligt netjes opgevouwen achter de horizon en onttrekt zich aan onze continentale blikken. Maar toch.

Toch is Engeland wel eens vanuit Noordwijk klip en klaar waargenomen. Hoe dat kon? Luchtspiegelingen. Eén van de bekendste luchtspiegelingen wordt wel het ‘hillingar-effect’ genoemd, in de Nederlandse zeevaart ‘opdoeming’. Bij opdoeming lijken voorwerpen in de verte te zijn opgetild. Gebieden of plaatsen die zich normaal gesproken achter de kim bevinden, worden onder dergelijke omstandigheden opeens zichtbaar.

In feite gaat het om een gekromde luchtspiegeling en zie je – in dit geval – niet Engeland, maar een weerspiegeling van Engeland.

Een ander voorbeeld: in 1933 verhief zich een compleet ‘palmenwoud’ boven zee te Zandvoort. Het ‘palmenwoud’ was in werkelijkheid de vervormde weerpiegeling van Noordwijk, Katwijk en Scheveningen.