Zavelgrond is een lichte grondsoort met een laag kleigehalte en ongeveer gelijke delen slib en zand die meestal ook rijk is aan humus. Omdat zavelgrond zich goed laat bewerken en de plantenwortels zich er goed in ontwikkelen, staat het in hoog aanzien als tuingrond, al kan de vruchtbaarheid variëren. Wij kenden de term ‘zavelgrond’ niet, maar spraken van ‘geestgronden’, waarmee we waarschijnlijk hetzelfde bedoelden. 

Maar bij deze reclamekaart van de NV Vereenigde Kalimaatschappij uit Amsterdam ging het niet om de vraag wat de beste kunstmest was voor bloemen, planten, bollen en knollen. Het ging voor de verandering eens helemaal niet over tulpen, hyacinthen en narcissen.  Hier ging het om de vruchtbaarheid van het hooi- en weiland.

H. van Eeden uit Noordwijk werkte maar al te graag mee aan deze reclamecampagne van de Vereenigde Kalimaatschappij. Hij kreeg er waarschijnlijk voor betaald, in geld of in natura, en hij kwam er nog mee op de foto ook.

Overigens was de NV Vereenigde Kalimaatschappij ook actief in de regio Eindhoven, waar men zich richtte op groente, fruit en aardappelen. Allemaal in één moeite door:

 kali4

En als je een beetje kali afnam, dan kreeg je waarschijnlijk ook een cadeautje: een asbak (kom daar nog maar eens om vandaag de dag):

kali5