Op de foto staat Gerard Carel baron Van Asbeck (1856-1934). Gerard Carel was pas 19 jaar oud toen hij op 1 oktober 1875 in dienst trad bij de Algemene Rekenkamer als ‘tweede klerk’. Hij zou er blijk van geven een man met zitvlees te zijn: hij stapte pas op 1 januari 1934 op, maar toen was hij ook wel opgeklommen tot President van dit achtenswaardig instituut. Een carrière van 59 jaar bij één en dezelfde werkgever, hij hield er in ieder geval een hoge Koninklijke Onderscheiding aan over. Maar als het aan Gerard gelegen had was hij zelfs op zijn 78e nog wel even doorgegaan, ware het niet dat men besloot  – misschien wel met een schuin oog op Van Asbeck – om de pensioengerechtigde leeftijd van de President op 70 jaar te stellen. Hij moest de tent bijna uitgedragen worden. Je zou ook kunnen zeggen dat hij eigenlijk een beetje de laan werd uitgestuurd. Het moet hem veel pijn gedaan hebben. Zoveel pijn dat hij niet lang daarna, in juli 1934 in Den Haag overleed.  

Gerard Van Asbeck was Waals-hervormd opgegroeid en had in die Waals-hervormde sfeer verschillende nevenfuncties. Zo was hij lid van de consistorie van de Waalse Gemeente aan het Noordeinde te ’s-Gravenhage, lid van het bestuur van de Armenzorg in dezelfde stad en ook nog lid van het hoofdbestuur van “de Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de inlandsche bevolking in de kolonie Suriname.” Hij was van adel en adel verplicht, dus ook in die sferen moest hij zijn klusjes opknappen: vanaf 1902 tot aan zijn dood in 1934 was hij lid en uiteindelijk ook daar president van de Hoge Raad van Adel. En ongeveer in dezelfde periode geheim kamerheer in buitengewone dienst van H.M. de Koningin (maar dat is uitgelekt, zou Godfried Bomans geschreven hebben).   Hij was in 1917 in Arnhem getrouwd met Jaqueline Louise barones van Pallandt, zij zou een zus geweest kunnen zijn van Charlotte barones van Pallandt (zie ToeToegift 10), die per slot van rekening ook in Arnhem geboren was. Maar daarover heb ik geen gegevens. Ze kregen geen kinderen, dus deze Van Asbeck-tak liep uiteindelijk dood op het einde van de tijd. 

Een andere tak (ik ben bijna geneigd om ‘tack’  te schrijven) liep niet dood. Willem Dirk Hendrik baron Van Asbeck (1858-1935) was minder zitvlezerig aangelegd dan zijn oudere broer. Hij zat van 1879 tot 1911 bij de marine en goochelde daar met allerlei functies, van adjudant van de minister tot bevelhebber van een gansch flottielje, van personeelchef op het ministerie tot commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine. En toen was hij het alweer zat en kwam de kroon op zijn carrière: Willem van Asbeck ging in de buitenlandse dienst en hij werd achtereenvolgens Gouverneur van Suriname, van 1 augustus 1911 tot november 1916, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Mexico City, van 1922 tot 1926 (tevens geaccrediteerd in Guatemala) en laatstelijk buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid, van december 1926 tot 1931. Kortom, meer dynamiek dan 59 jaar pennenlikken op het Lange Voorhout.  

En dan was hij ook nog de vader van de legendarische Leidse hoogleraar volkenrecht, prof.dr. Frederic Mari baron van Asbeck. En de schoonvader van François Cornelis baron van Aerssen Beyeren van Voshol, oud-ambassadeur in Australië (waar hij zat te slapen toen er daar eindelijk iets van enige importantie gebeurde), maar ook gewaardeerd lid van de Raad van State van 1951 tot 1958. En tenslotte was Willem van Asbeck ook nog eens de zwager van mr. Aarnoud Jan Anne Aleid (A.J.A.A.) baron van Heemstra, die hem – 5 jaar na zijn gouverneurschap van Suriname – in diezelfde functie zou opvolgen. 

En wat heeft dit allemaal van doen met BLOG Noordwijk? Tegenover de hele bliksemse opsomming van wetenswaardigheden hierboven kan ik alleen maar vaststellen dat Willem én Gerard beiden in Noordwijk-Binnen geboren waren, Gerard op 16 september 1856 en Willem op 30 juli 1858. Hoe hun vader en moeder daar nu terecht gekomen waren en waar ze precies woonden, is mij onbekend. Het enige dat ik kan vinden is dat hun vader arrondissements-betaalmeester was, maar ik weet niet eens wat dat nu weer voor functie was. Kortom, het begint allemaal in Noordwijk, maar het houdt er ook snel weer op. In de archieven van professor Frederic Mari Baron van Asbeck blijkt dat die in 1916 nog een ‘promotieparij’ gaf in Huis ter Duin ter gelegenheid van zijn verloving, maar daarna is er niets meer.